Επέκταση του εκπαιδευτικού προγράμματος ''ΕΠΑΓΩΓΗ'' σε δήμους της χώρας

Το επιτυχημένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Περιβαλλοντικής Αγωγής για Κυκλική Οικονομία και Μηδενικά Απόβλητα με τίτλο ΄’ΕΠΑΓΩΓΗ’’ που ξεκίνησε πέρυσι στα  Δημοτικά σχολεία των δήμων Αγίου Δημητρίου και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, συνεχίζεται και την φετινή σχολική χρονιά από τον περιβαλλοντικό φορέα NoWaste21, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), σε συνεργασία με τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) : Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ανακύκλωση Συσκευασιών), Ανακύκλωση Συσκευών (Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Οικιακών Μπαταριών), COMBATT (Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών) και RECYCOM (Ανακύκλωση ενδυμάτων & υποδημάτων) σε Δήμους της Αττικής, Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ξεκινήσει την φετινή σχολική χρονιά από τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Πεντέλης-Μελισσίων, και Θα συνεχισθεί και στους υπόλοιπους δήμους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δια ζώσης ή διαδικτυακή εκπαίδευση όλων των μαθητών γύρω από την Κυκλική Οικονομία και τις τρεις βασικές αρχές που την προσδιορίζουν: Πρόληψη-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση αποβλήτων, με διαδραστικά μαθήματα για την καλύτερη αφομοίωση των εννοιών. Παράλληλα διανέμεται εκπαιδευτικό υλικό – οδηγός κυκλικής οικονομίας. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την τοποθέτηση κάδων για την χωριστή συλλογή τουλάχιστον 4 ρευμάτων Ανακύκλωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με παράλληλη καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων συλλογής, με σκοπό τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την βελτιστοποίηση του προγράμματος.

Στην τελική φάση του προγράμματος προβλέπεται η επιβράβευση των καλύτερων προσπαθειών μεταξύ των σχολείων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ξεχωριστή εκδήλωση στο τέλος του σχολικού έτους (Ιούνιος 2023).

Το πρόγραμμα «ΕΠΑΓΩΓΗ» μεγαλώνει και δείχνει ότι ο δρόμος για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Ανθρώπινης Υγείας, πρέπει να ξεκινάει με την εκπαίδευση των αυριανών πολιτών.

  Υπό την αιγίδα