Το έργο Nothing to Waste ολοκλήρωσε τον κύκλο του για το 2022 και προχωρά δυναμικά και το έτος 2023!

Το έργο Nothing to Waste ολοκλήρωσε για μια ακόμα χρονιά (2022) με επιτυχία τον κύκλο του παρουσιάζοντας ξεχωριστά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και προχωρά δυναμικά και το 2023! Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και πολλές φορές τον ξεπέρασαν φτάνοντας την συνολική ποσότητα των 52.391 κιλών ξεπερνώντας την ποσότητα του προηγούμενου έτους 2021 κατά 325%!. Αξίζει να αναφερθεί οτι η συνολική ανακύκλωση από την αρχή του έργου εκτοξεύτηκε στα 68.511 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών ενώ η ποσότητα ανά εργαζόμενο από την αρχή του έργου έφτασε τα 110,86 κιλά για τον καθένα από του 618 εργαζομένους τους προγράμματος. Σημαντικά στοιχεία επίσης είναι η βελτίωση της καθαρότητας των υλικών, η σταδιακή εξάλειψη αστοχιών όσον αφορά τους κάδους καθώς και η μεταφορά αποβλήτων από τα νοικοκυριά των εργαζομένων.

Το έργο και τα αποτελέσματά του έτυχαν σημαντικής προβολής και δημοσιότητας μέσα από συνέδρια, εκθέσεις, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές καθώς και διαδικτυακές συζητήσεις.

Το Nothing to Waste συνεχίζεται με μεγαλύτερη όρεξη, δημιουργικές ιδέες και προτάσεις ώστε...τίποτα να μην είναι για πέταμα !!!