Βεβαίωση συμμετοχής της Nowaste21 στην Ευρωπαική Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 19-27/11/2022

Η Νοwaste21 συμμετείχε φέτος στην Ευρωπαική Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 19-27 Νοεμβρίου 2022 η οποία ήταν αφιερωμένη στα Βιώσιμα Κλωστουφαντουργικά Προιόντα και έλαβε Βεβαίωση Συμμετοχής για τις δράσεις της στον Δήμο Σπάρτης και Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.